Score en resultaten

logo
 

In 2013 bezocht de inspecteur van het onderwijs de Driestroom in het kader van het vierjaarlijks onderzoek. In haar Rapport van bevindingen schrijft zij het volgende over de tussenopbrengsten en de eindopbrengsten:


"De inspectie beoordeelt de eindopbrengsten als voldoende. Deze conclusie is gebaseerd op de resultaten van de leerlingen op het Drempelonderzoek. Deze liggen in 2011 en 2012 significant boven het niveau dat op grond van de kenmerken van de ouderpopulatie mag worden verwacht."


Ook de eindopbrengsten van 2013 liggen weer boven het landelijk gemiddelde. De tussenopbrengsten werden eveneens door de inspectie als voldoende beoordeeld.


Eindopbrengsten

Drempelonderzoek omgerekend naar Cito-eindtoets

Schooljaar
Score Driestroom
Landelijk gemiddelde
2010-2011
538,5
536,5
2011-2012
538,2
536,5
2012-2013
538,9
537,2