Doorstroming naar het middelbaar onderwijs

logo
 

In november van elk schooljaar hebben de ouders van kinderen uit groep 8 een gesprek met de leerkracht waarin een voorlopig schooladvies gegeven zal worden. Halverwege groep 8 heeft de klassenleerkracht met de ouders nogmaals een gesprek over hun kind(eren). Daarin staan zijn/haar mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs centraal. Ondersteunend daarbij is de uitslag van de NIO-toets die in groep 8 wordt afgenomen en de resultaten van de IEP. IEP staat voor ICE (de naam van het bureau dat de toets bedacht heeft) Eindevaluatie Primair onderwijs. Meer info over de toets: https://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets


Het Vrijeschoolonderwijs omvat de kleuterklas en daarna de klassen 1 t/m 12. Een deel van onze leerlingen stroomt door naar klas 7 (=klas 1) van het voortgezet Vrijeschoolonderwijs. In Nijmegen is het Karel de Grote College gevestigd en in Eindhoven het Novalis College. Op de bovenbouw kunnen de leerlingen VMBO-T, HAVO of VWO-examen doen.

Leerlingen die naar overig voortgezet onderwijs gaan, hebben alle vaardigheden om aansluiting te vinden bij ieder voor hen geschikte vorm van voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 draagt zorg voor een onderwijskundig rapport en zo nodig mondelinge informatieoverdracht.