Resultaten en doorstroming

logo
 
De Driestroom volgt in het onderwijsprogramma de algemene richtlijnen welke door de overheid worden gesteld. Dat betekent dat elk kind na de Vrijeschool een goede aansluiting vindt bij het middelbaar onderwijs op het niveau dat bij hem of haar past. Naast het verwerven van cognitieve basisschoolkennis wordt er op De Driestroom veel aandacht geschonken aan een zo breed mogelijke ontwikkeling van het kind: het sociale en kunstzinnige element neemt een belangrijke plaats in het leerprogramma in. Ook leert het kind technische, ambachtelijke en muzikale vaardigheden. Een onderwijsvorm waarbij heel het kind wordt aangesproken in hoofd, hart en handen.