Vereniging van Vrijescholen

logo
 

Onze school is lid van de Vereniging van Vrijescholen.

Dit is een vereniging van besturen van vrijescholen. De activiteiten die de Vereniging op het gebied van onderwijs ontplooit zijn gericht op samenwerking en kwaliteit, voorlichting en communicatie, bestuurlijke en pedagogische aangelegenheden en maatschappelijke ontwikkelingen.


De vereniging heeft drie taken:

1. Vertegenwoordiging en belangenbehartiging bij de overheid (lobby);

2. Presentatie naar buiten van het vrijeschoolonderwijs;

3. Het binden van haar leden op de ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs en het stimuleren van overleg tussen (groepen van)      partners.