Schoolleiding

logo
 

Schoolleider van De Driestroom is Marieke Frickel. Zij is eindverantwoordelijk voor onderwijskwaliteit, personeelsbeleid en financiën. Zij is ook gesprekspartner van de MR.

Marieke is aanspreekpunt voor praktische zaken, die betrekking hebben op de dagelijkse gang van zaken in De Driestroom.
Marieke Frickel
Schoolleider De Driestroom
Email: m.frickel@vsdedriestroom.nl