Schoolleiding

logo
 

De schoolleiding op de Driestroom bestaat uit twee personen: Marieke Frickel is de schoolleider, Marjolijn van de Wal bestuurt de dagelijkse leiding.

De schoolleiders zijn eindverantwoordelijk voor onderwijskwaliteit, personeelsbeleid en financiën. Zij zijn ook gesprekspartner van de MR.

De dagelijkse leiding is aanspreekpunt voor praktische zaken die betrekking hebben op de dagelijkse gang van zaken in de Driestroom.

Marieke Frickel en Marjolijn van de Wal voeren wekelijks overleg. Zaken die u bij een van hen onder de aandacht brengt, worden daar besproken.
Marieke Frickel
Schoolleider
Email: m.frickel@vsdedriestroom.nl