Ouderparticipatie, betrokkenheid bij onze school

logo
 

Het is gewoonte dat iedere ouder een bijdrage levert aan het reilen en zeilen op onze school. Er zijn verschillende activiteiten waarvoor een beroep op de ouders wordt gedaan. Het doel is de school te ondersteunen en de betrokkenheid van ouders bij de school te stimuleren en activeren. Tijdens de eerste ouderavond in het nieuwe schooljaar wordt hieraan in iedere klas aandacht besteed. Op die avond kunnen ouders kiezen of ze in dat schooljaar enkele malen het klaslokaal poetsen, in de tuin werken of mee de jaarfeesten organiseren. Verder kan de klassenleerkracht vragen om hulp bij diverse zaken, zoals het organiseren van uitstapjes of het beheren van de klassenpot. Iedere ouder wordt gevraagd aan een van de volgende oudergroepen deel te nemen en zo samen met andere ouders een onderdeel te vormen van de betreffende coördinatiegroep:

klassenouder(s), poetsouders, jaarfeestenouders of tuinouders.

Meer informatie over de taakverdeling van ouders vindt u hier.