Onze organisatie

logo
 
Basisschool De Driestroom is verbonden aan de Vereniging van Vrijescholen.
Deze verenigt instellingen voor opvoeding (kinderopvang) en onderwijs (Vrijescholen) die werken vanuit de antroposofie. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het Vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende Vrijescholen zijn verenigd in de Vereniging van Vrijescholen.

www.vrijescholen.nl