Buitenschoolse opvang

logo
 
De buitenschoolse opvang op onze school wordt verzorgd door kinderdagverblijf Zonnelicht..
Er zijn twee mogelijkheden:

BSO Vergeetmenietje
Kinderdagverblijf Zonnelicht is gelegen in het gebouw van Vrijeschool De Driestroom en heeft ook een pedagogisch beleid waarin de antroposofie weerklinkt.
Naschoolse opvang bij het Vergeetmenietje is een plaats waar kinderen na school veilig en prettig kunnen spelen en activiteiten kunnen doen onder begeleiding van een vaste groepsleider.
Er is voldoende speelruimte binnen en buiten. Elke dag wordt er een activiteit aangeboden waarbij de kinderen een vrije keuze hebben om wel of niet deel te nemen. Er wordt ook ruim aandacht besteed aan het creëren van een goede sfeer in de groep en het leggen van goede contacten tussen de kinderen onderling en met de groepsleiding.

Opvangtijden:
maandag, dinsdag en donderdag van 13.00 tot 14.30 uur.
De aanmelding voor het Vergeetmenietje verloopt via Kinderdagverblijf Zonnelicht.

BSO Zonnelicht
Deze is gelegen in het gebouw van Zonnelicht Kinderdagverblijf. De kinderen van De Driestroom worden door de groepsleiding van het Zonnelicht van school opgehaald. 
Ieder kind bepaalt, samen met de leiding, zelf wat het wel of niet doet. Kinderen kunnen kiezen om mee te doen met een workshop of cursus op de 'Marktplaats' of kunnen binnen of buiten onder toezicht van een leerkracht vrij spelen. Er zijn veel materialen en speelgoed waar het kind van alles mee kan doen. Leerzaam, leuk en uitdagend.

Opvangtijden:
maandag t/m vrijdag van 13.00 - 18.00 uur.

Voor informatie en aanmelding: www.zonnelicht.nl

Zonnelicht Kinderdagverblijf
Rijnstraat 559
5215 EJ  's-Hertogenbosch
073-6125282
info@zonnelicht.nl