Visie op het Vrijeschoolonderwijs

logo
 

Ontwikkelingsfasen

De mens maakt op aarde verschillende ontwikkelingsfasen door op weg naar volwassenheid.


In de baby-, peuter- en kleutertijd is het kind sterk verbonden met, en omhuld door de opvoeders om hem heen. Van groot belang achten we een veilige omgeving waarin ruimte is voor ontplooiing van het eigen spel en waarin herhaling houvast biedt. Leren geschiedt vooral vanuit nabootsing van de volwassenen. Het leven is goed.


In de fase tussen het zevende en het veertiende levensjaar worden eerbied, verwondering en leergierigheid aangesproken. Het denkvermogen ontwikkelt zich via navolgen tot zelfstandig denken. De totale mens is betrokken bij het leerproces.


Opvoeding en onderwijs

In de opvoeding begeleiden we het kind in zijn/haar ontwikkeling naar volwassenheid. In de kindertijd wordt de basis gelegd voor enthousiasme, levensvreugde en moraliteit in het latere leven. Om te worden tot de vrije mens die vanuit zichzelf beslissingen kan nemen en verantwoordelijkheid wil en kan dragen.


Als grondslag voor de aangeboden leerstof wordt uitgegaan van de ontwikkelingsstappen die het kind maakt. Als opbouw voor de speciale periodevakken (zie periode onderwijs) gaat de groepsleerkracht uit van het vrijeschool-werkplan: "Ik zie rond in de wereld." Hierin zijn tegelijkertijd de kerndoelen gewaarborgd die aan het einde van de basisschoolloopbaan behaald dienen te worden.


Het leerstofaanbod omvat een breed veld waarin hoofd, hart en handen in een harmonisch geheel samenwerken. Cognitieve, sociale en culturele vaardigheden, kunstzinnige expressie en motorische ontwikkeling vormen bij elkaar één samenhangend geheel.


Het kind wordt vertrouwd gemaakt met de wereld om zich heen en leert gevoelens van eerbied en dankbaarheid ontplooien voor medemens en schepping. Het ontwikkelen van eigen initiatiefkracht, fantasie en zelfstandige oordeelsvorming wordt gestimuleerd.


Een uitgebreide brochure over het Vrijeschoolonderwijs kunt u hier downloaden.

Op de site van de Vereniging van Vrijescholen zijn een aantal filmpjes over het onderwijs te bekijken.