Schooltijden

logo
 
De lestijden en het vakantierooster worden jaarlijks vastgesteld zodat leerlingen van de Driestroom in 8 jaar het verplichte
aantal van ten minste 7520 lesuren halen.
Kleuters
Maandag t/m vrijdag08.30 tot 13.05 uur
Er wordt gezamenlijk gegeten wat in de klas is bereid.
Groep 3 en 4
Maandag, woensdag en vrijdag08.30 tot 13.05 uur
Dinsdag en donderdag08.30 tot 14.40 uur
Groep 5 t/m 8
Woensdag en vrijdag08.30 tot 13.05 uur
Maandag, dinsdag en donderdag08.30 tot 14.40 uur