Alg. ouderinformatie Passend Onderwijs

logo
 
In het kader van 'Passend Onderwijs' is regionaal een samenwerkingsverband tussen een aantal scholen gerealiseerd. Basisschool De Driestroom valt onder het Samenwerkingsverband primair onderwijs de Meijerij (SWV-PO de Meijerij).
Meer informatie over de wet 'Passend Onderwijs' en het samenwerkingsverband kunt u hier downloaden.