Jaarfeesten en religie

logo
 
Op onze school zijn jaarfeesten erg belangrijk. Met de jaarfeesten beleven de kinderen het ritme van het jaar, de wisseling in de seizoenen en de krachten in de natuur. Die jaarlijkse verdieping zorgt in de loop der tijd voor een beter begrip van de betekenis.

In het ritme van het jaar krijgen vier grote en enkele kleinere jaarfeesten speciale aandacht. Vanuit oude of nieuw-ontwikkelde tradities wordt er binnen schoolverband aandacht besteed aan Sint Michaël, Kerstmis, Pasen en Sint Jan als keerpunt in de seizoenen.
Daarnaast vieren we de feesten van Sint Maarten, Sint Nicolaas, Advent, Driekoningen, Carnaval, Palmpasen en Pinksteren.
In de Kersttijd worden als geschenk aan de kinderen door leerkrachten, ouders en oud-ouders drie Kerstspelen opgevoerd.

De feesten zijn belangrijk voor de school als sociale gemeenschap. Ieder jaarfeest heeft zijn eigen karakter.
We vieren ze samen: kinderen, leerkrachten en vaak ook ouders.

Groep 3 t/m 8 van De Driestroom heeft een jaarfeestengroep. Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van twee ouders per klas. De jaarfeestengroep zorgt samen met de leerkrachten voor de organisatie van de feesten. In de kleutergroepen ligt de organisatie bij de kleuterleerkrachten. Voor alle groepen wordt bij de praktische uitvoering hulp van de ouders gevraagd.

Vrijescholen staan open voor kinderen uit alle milieus en godsdienstrichtingen. Het onderwijs is niet gebonden aan een vaste religie maar gaat wel uit van de verbinding van de mens met zowel de aardse als de geestelijke wereld. In de geschiedenisperiodes in de hogere groepen worden verschillende wereldreligies uitgebreid aangeboden.