Alg. ouderinformatie Passend Onderwijs

logo
 
Vanaf augustus 2014, dus met ingang van vorig schooljaar, gaat de wet 'Passend Onderwijs' in. Hiertoe is regionaal een samenwerkingsverband tussen een aantal scholen gerealiseerd. Basisschool De Driestroom valt onder het Samenwerkingsverband primair onderwijs de Meijerij (SWV-PO de Meijerij).
Meer informatie over de wet 'Passend Onderwijs' en het samenwerkingsverband kunt u hier downloaden.