Inlog voor ouders

logo
 
Wanneer u succesvol bent ingelogd in het afgeschermde deel van onze website, verschijnt rechts van het item inlog (dat u nu hebt gekozen) het item ouders. Daar vindt u b.v. de ouderberichten, verlofaanvraag etc.

De inloggegevens kunnen worden opgevraagd bij de administratie van de school.