Zo gaat de route bij aanmelding

logo
 

Ouders die overwegen hun kind(eren) op onze school aan te melden kunnen contact opnemen met de administratie.


Indien het een toekomstige kleuter betreft kunnen de ouders zich aanmelden voor een kennismakingsbijeenkomst in een kleuterklas 

(zie kleuter informatiedagen voor de data). Er zal o.a. gesproken worden over de pedagogische achtergrond van onze school. Als ouders na deze kennismaking ervoor kiezen hun kind(eren) op onze school aan te melden dan moet het aanmeldingsformulier ingevuld worden en ingeleverd bij de administratie. Een paar weken voordat het kind 4 jaar wordt, neemt de kleuterleerkracht bij wie hij/zij in de klas zal komen contact op met de ouders en vindt er een tweede gesprek plaats. Er kan dan ook eventueel een wen-moment afgesproken worden.


Wanneer het een leerling betreft van een andere school zullen de ouders uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek met de schoolleider. Als zij besluiten tot aanmelding over te gaan zal de schoolleider van De Driestroom altijd contact opnemen met de school waar het kind staat ingeschreven om informatie over de leerling op te vragen. Hierna worden ouders en leerling uitgenodigd voor een gesprek met onze intern begeleider. Vervolgens bepalen de schoolleider en de intern begeleider samen of de leerling aangenomen kan worden en vindt er een kennismaking met de toekomstige klassenleerkracht plaats.


De administratie van onze school is telefonisch te bereiken op maandag en donderdag tot 14.30 uur en woensdag tot 13.00 uur: 073-6139158 of via email: info@vsdedriestroom.nl