Aanmeldingsformulier

logo
 

U kunt hier een aanmeldingsformulier voor de kleuterklas downloaden:

aanmeldingsformulier pdf

aanmeldingsformulier Word


U kunt hier een aanmeldingsformulier downloaden voor zij-instromers (kinderen die van een andere school komen):
aanmeldingsformulier pdf
aanmeldingsformulier Word

Wanneer u een aanmeldingsformulier per post toegezonden wilt krijgen, kunt u contact opnemen met de administratie van onze school: info@vsdedriestroom.nl .

Wij verzoeken de ouders het aanmeldingsformulier per post aan ons terug te sturen aangezien de school wettelijk verplicht is in bezit te zijn van een aanmeldingsformulier ondertekend door de (beide) ouder(s) of voogd(en).
Let op! Ons adres is tijdelijk: Lucas van Leijdenstraat 31, 5213 BB 's Hertogenbosch.