Welkom bij basisschool De Driestroom

logo
 
De Driestroom is een basisschool op antroposofische grondslag en we stellen onszelf ten doel kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling tot vrije mensen. Kunstzinnigheid, beweging, creativiteit, jaarfeesten, gezamenlijkheid en plezier zijn uitgangspunten voor ons Vrijeschoolonderwijs.

De Driestroom wil een school zijn waar iedereen leert met hoofd, hart en handen.

Wilt u meer weten over ons Vrijeschoolonderwijs, neem dan contact met ons op. We vertellen u er graag over.

Marieke Frickel, schoolleider

Na de zomervakantie openen wij onze deuren voor de kinderen op dinsdag 29 augustus op de Lucas van Leijdenstraat 29. 
De kleuters beginnen die dag om 11.00 uur. Alle kinderen zijn om 13.05 uur uit.

Open dag: zaterdag 23 september 2017 tussen 10.00 en 13.00 uur.